פסטיבל דרום אדום

תמונת מופע: סדנת צילום לקבוצות (מבוגרים)- דרום אדום 01פברואר

סדנת צילום לקבוצות (מבוגרים)- דרום אדום

פסטיבל דרום אדום
פרטים נוספים
גילדה- בית האומנים של אשכול
שלישי, 01 פברואר 2022, 10:00
תמונת מופע: סדנת sketchbook לקבוצות/משפחות מאורגנות- דרום אדום 01פברואר

סדנת sketchbook לקבוצות/משפחות מאורגנות- דרום אדום

פסטיבל דרום אדום
פרטים נוספים
גילדה- בית האומנים של אשכול
שלישי, 01 פברואר 2022, 10:00
תמונת מופע: סדנת מקרמה לקבוצות (מבוגרים) -דרום אדום 01פברואר

סדנת מקרמה לקבוצות (מבוגרים) -דרום אדום

פסטיבל דרום אדום
פרטים נוספים
גילדה- בית האומנים של אשכול
שלישי, 01 פברואר 2022, 10:00
תמונת מופע: סדנת זרי פרחי בד לראש (לילדים)-דרום אדום 04פברואר

סדנת זרי פרחי בד לראש (לילדים)-דרום אדום

פסטיבל דרום אדום
פרטים נוספים
גילדה- בית האומנים של אשכול
שישי, 04 פברואר 2022, 10:00
תמונת מופע: סדנת חיות מיניאטוריות (ילדים)-דרום אדום 04פברואר

סדנת חיות מיניאטוריות (ילדים)-דרום אדום

פסטיבל דרום אדום
פרטים נוספים
גילדה- בית האומנים של אשכול
שישי, 04 פברואר 2022, 10:00
תמונת מופע: סדנת מקרמה (נוער)-דרום אדום 04פברואר

סדנת מקרמה (נוער)-דרום אדום

פסטיבל דרום אדום
פרטים נוספים
גילדה- בית האומנים של אשכול
שישי, 04 פברואר 2022, 10:00
תמונת מופע: סדנת sketchbook למשפחות- דרום אדום 04פברואר

סדנת sketchbook למשפחות- דרום אדום

פסטיבל דרום אדום
פרטים נוספים
גילדה- בית האומנים של אשכול
שישי, 04 פברואר 2022, 12:00
תמונת מופע: סדנת מקרמה לקבוצות (מבוגרים) -דרום אדום 08פברואר

סדנת מקרמה לקבוצות (מבוגרים) -דרום אדום

פסטיבל דרום אדום
פרטים נוספים
גילדה- בית האומנים של אשכול
שלישי, 08 פברואר 2022, 10:00
תמונת מופע: סדנת צילום לקבוצות (מבוגרים)- דרום אדום 08פברואר

סדנת צילום לקבוצות (מבוגרים)- דרום אדום

פסטיבל דרום אדום
פרטים נוספים
גילדה- בית האומנים של אשכול
שלישי, 08 פברואר 2022, 10:00
תמונת מופע: סדנת sketchbook לקבוצות/משפחות מאורגנות- דרום אדום 08פברואר

סדנת sketchbook לקבוצות/משפחות מאורגנות- דרום אדום

פסטיבל דרום אדום
פרטים נוספים
גילדה- בית האומנים של אשכול
שלישי, 08 פברואר 2022, 10:00
תמונת מופע: סדנת מקרמה (נוער)-דרום אדום 11פברואר

סדנת מקרמה (נוער)-דרום אדום

פסטיבל דרום אדום
פרטים נוספים
גילדה- בית האומנים של אשכול
שישי, 11 פברואר 2022, 10:00
תמונת מופע: סדנת ציור מקומי(נוער)-דרום אדום 11פברואר

סדנת ציור מקומי(נוער)-דרום אדום

פסטיבל דרום אדום
פרטים נוספים
גילדה- בית האומנים של אשכול
שישי, 11 פברואר 2022, 10:00
תמונת מופע: סדנת חיות מיניאטוריות (ילדים)-דרום אדום 11פברואר

סדנת חיות מיניאטוריות (ילדים)-דרום אדום

פסטיבל דרום אדום
פרטים נוספים
גילדה- בית האומנים של אשכול
שישי, 11 פברואר 2022, 10:00
תמונת מופע: סדנת sketchbook למשפחות- דרום אדום 11פברואר

סדנת sketchbook למשפחות- דרום אדום

פסטיבל דרום אדום
פרטים נוספים
גילדה- בית האומנים של אשכול
שישי, 11 פברואר 2022, 12:00
תמונת מופע: סדנת sketchbook לקבוצות/משפחות מאורגנות- דרום אדום 15פברואר

סדנת sketchbook לקבוצות/משפחות מאורגנות- דרום אדום

פסטיבל דרום אדום
פרטים נוספים
גילדה- בית האומנים של אשכול
שלישי, 15 פברואר 2022, 10:00
תמונת מופע: סדנת מקרמה לקבוצות (מבוגרים) -דרום אדום 15פברואר

סדנת מקרמה לקבוצות (מבוגרים) -דרום אדום

פסטיבל דרום אדום
פרטים נוספים
גילדה- בית האומנים של אשכול
שלישי, 15 פברואר 2022, 10:00
תמונת מופע: סדנת צילום לקבוצות (מבוגרים)- דרום אדום 15פברואר

סדנת צילום לקבוצות (מבוגרים)- דרום אדום

פסטיבל דרום אדום
פרטים נוספים
גילדה- בית האומנים של אשכול
שלישי, 15 פברואר 2022, 10:00
תמונת מופע: סדנת חיות מיניאטוריות (ילדים)-דרום אדום 18פברואר

סדנת חיות מיניאטוריות (ילדים)-דרום אדום

פסטיבל דרום אדום
פרטים נוספים
גילדה- בית האומנים של אשכול
שישי, 18 פברואר 2022, 10:00
תמונת מופע: סדנת הפיניאטה המשוגעת(ילדים) -דרום אדום 18פברואר

סדנת הפיניאטה המשוגעת(ילדים) -דרום אדום

פסטיבל דרום אדום
פרטים נוספים
גילדה- בית האומנים של אשכול
שישי, 18 פברואר 2022, 10:00
תמונת מופע: סדנת מקרמה (נוער)-דרום אדום 18פברואר

סדנת מקרמה (נוער)-דרום אדום

פסטיבל דרום אדום
פרטים נוספים
גילדה- בית האומנים של אשכול
שישי, 18 פברואר 2022, 10:00
תמונת מופע: סדנת sketchbook למשפחות- דרום אדום 18פברואר

סדנת sketchbook למשפחות- דרום אדום

פסטיבל דרום אדום
פרטים נוספים
גילדה- בית האומנים של אשכול
שישי, 18 פברואר 2022, 12:00
תמונת מופע: סדנת ריפוי דרך יצירה ותנועה לקבוצות (מבוגרים)-דרום אדום 22פברואר

סדנת ריפוי דרך יצירה ותנועה לקבוצות (מבוגרים)-דרום אדום

פסטיבל דרום אדום
פרטים נוספים
גילדה- בית האומנים של אשכול
שלישי, 22 פברואר 2022, 10:00
תמונת מופע: סדנת sketchbook לקבוצות/משפחות מאורגנות- דרום אדום 22פברואר

סדנת sketchbook לקבוצות/משפחות מאורגנות- דרום אדום

פסטיבל דרום אדום
פרטים נוספים
גילדה- בית האומנים של אשכול
שלישי, 22 פברואר 2022, 10:00
תמונת מופע: סדנת מקרמה לקבוצות (מבוגרים) -דרום אדום 22פברואר

סדנת מקרמה לקבוצות (מבוגרים) -דרום אדום

פסטיבל דרום אדום
פרטים נוספים
גילדה- בית האומנים של אשכול
שלישי, 22 פברואר 2022, 10:00
תמונת מופע: סדנת צילום לקבוצות (מבוגרים)- דרום אדום 22פברואר

סדנת צילום לקבוצות (מבוגרים)- דרום אדום

פסטיבל דרום אדום
פרטים נוספים
גילדה- בית האומנים של אשכול
שלישי, 22 פברואר 2022, 10:00
תמונת מופע: סדנת מקרמה (נוער)-דרום אדום 25פברואר

סדנת מקרמה (נוער)-דרום אדום

פסטיבל דרום אדום
פרטים נוספים
גילדה- בית האומנים של אשכול
שישי, 25 פברואר 2022, 10:00
תמונת מופע: סדנת ציור מקומי(נוער)-דרום אדום 25פברואר

סדנת ציור מקומי(נוער)-דרום אדום

פסטיבל דרום אדום
פרטים נוספים
גילדה- בית האומנים של אשכול
שישי, 25 פברואר 2022, 10:00
תמונת מופע: סדנת sketchbook למשפחות- דרום אדום 25פברואר

סדנת sketchbook למשפחות- דרום אדום

פסטיבל דרום אדום
פרטים נוספים
גילדה- בית האומנים של אשכול
שישי, 25 פברואר 2022, 12:00
מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים