פרטי ההצגה

מחזמר בו לא תוכלו לעצור את הצחוק...

עלי השודד האמיץ החליט שדי לו והוא רוצה לשנות את דרכיו .

מסתבר שלחזור למוטב זו לו משימה כל כך פשוטה.

תיאטרון :אנדרדוס

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים