תמונת מנוי: מנוי טעימות תרבות 21-22

מנוי טעימות תרבות 21-22

מנויים
עונה: 2021/2022
כרטיסי מנוי: 6

פרטים נוספים

מנוי טעימות תרבות

6 טיולים

עלות מנוי 900 ש"ח

במידה ולא יכולים להשתתף באחד הטיולים ניתן להעביר טיול אחד בלבד לאדם אחר.

הטיולים אינם כוללים תשלום עבור כניסה לאתרים.

 

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסי מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים