תמונת מנוי: הצגות מבוגרים

הצגות מבוגרים

הצגות תיאטרון
עונה: 2017/2018
כרטיסי מנוי: 6

פרטים נוספים

מנוי הצגות תיאטרון 2018 - 2017

מחיר מנוי: 660 / 550 ש"ח (בהתאם לבחירת מקום הישיבה)

מחיר מנוי לאזרח ותיק / תושב אשכול: 330 / 275 ש"ח  (בהתאם לבחירת מקום הישיבה)

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסי מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים