פרטי ההצגה

נא להצטייד בכרטיס כניסה עם ברקוד בנייד או מודפס מראש 

 

אוף, אני לא יודעת מי אני? ומה תפקידי בעולם?

חשבה הביצה .. 

במסע הגילוי שלה, התחפשה, התלבטה, התהפכה, עד שלבסוף הגיע לחיק אמה התרנגולת.

ושם, במקום האמיתי שלה, בקעה לאפרוח.

המסע היה מעניין ומלא תהפוכות.

הביצה עוברת מדמות אל דמות ואנחנו נהנים צופים ומחכימים מהמסע של הביצה.

 

התיאטרון שלנו 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים